මේට්ලන්ඩ් මුලස්ථානයේ කොළ කොඩි

325
0

මේට්ලන්ඩ් මුලස්ථානයේ කලක් පසමිතුරුව සිටි පාර්ශව දෙකක් සමාදනවීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වනවා.

එක් පාර්ශවයක ප්‍රධානියෙකු අනෙක් පාර්ශවයේ ප්‍රධානියාට දුරකතනයෙන් කතාකොට පවසා ඇත්තේ මින් ඉදිරියට ඔවුන්ගේ වැඩකටයුතුවලට තමන් ඇගිලි නොගසන බවයි.

එමෙන්ම නිලවරණයෙන් තම පාර්ශවයට පැවරු වැඩකටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම කරගෙන යන බවත් පවසා තිබෙනවා.

මෙම පාර්ශව දෙකෙන් එක පාර්ශවයකට මේට්ලන්ඩ් මුලස්ථානයේ ප්‍රධානියෙකු නායකත්වය සපයන අතර අනෙක් පාර්ශ්වයට උප ප්‍රධානීන් දෙදෙනෙකු නායකත්වය සපයනවා.

කොහොම උනත් මෙම මිතුරු කම කොපමණ කාලයකටද යන්න නම් තවමත් පැහැදිලිව කියන්න බැහැ කියලයි දෙපාර්ශවයේම අනෙක් අය කියන්නේ.

SHARE