මහ ගෙදර අලුත් සෙල්ලමක්

254
0

ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවේ යොවුන් සංචිතයක පුහුණුකරුවෙකුගේ අලුත් තාලේ සෙල්ලමක් මේට්ලන්ඩ් පෙදෙසෙන් ආරංචි වුනා.

ඒ තමයි ඇතැම් ක්‍රීඩකයින්ට කණ්ඩායමේ තැනක් හදාගන්න විදිය ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ ගුරුහරුකම් ලබා දීම.

හැබැයි මේ ගුරුහරුකම් ලබා ගන්නනම් ක්‍රීඩකයින්ට වෙන වෙනම අදාල පුහුනුකරුවගේ නිවසට යන්න සිද්ධ වෙනවලු.

කොහොම උනත් පුහුණුකරුගේ මේ අමුතු ආරාධනාව නිසා ක්‍රීඩකයෝ කැලබිමට පත්වෙලා කියල තමයි මේට්ලන්ඩ් පෙදෙසෙන් වාර්තා වුනේ.

Comments

comments

SHARE