කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයට තවත් දැල් පන්දු ශූරතාවක්

391
0

සමස්ත ලංකා පාසල් දැල් පන්දු තරගාවලිය දින 3 ක් පුරා පැවැත්වුණා.
මාතර උයන්වත්ත ඩාංගණයේදී ජුලි මස 30 වැනිදා ආරම්භ වූ මේ තරගාවලිය අවසන් වුණේ ඊයේ දිනයෙන්.

අවුරුදු 14න්, 16න් සහ 18න් පහළ ලෙස වයස් කාණ්ඩ තුනක් යටතේ පැවැති මෙවර තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ සමස්ත ශූරතාව හිමි වුණේ කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයටයි.

ඔවුන් වයස අවුරුදු 14 න් පහළ සහ 18 න් පහළ ශූරතා දෙකටම හිමිකම් කීවා.
14 න් පහළ අවසන් තරගයේදී තියුණු සටනකින් පසු ශුද්ධ වූ පවුලේ ක්‍රීඩිකාවන් හමුවේ ලකුණු 18 – 17 ක් ලෙස පරාජය වුණේ කොළඹ ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාම කණ්ඩායමයි.

අවුරුදු 18 න් පහළ අවසන් තරගයේදී ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාල කණ්ඩායම ලකුණු 28 – 16 ක් ලෙස පරාජය කරන්නට කුරුණෑගල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය සමත් වුණා.
වයස අවුරුදු 16 න් පහළ වයස් කාණ්ඩයේ ශූරතාව දිනා ගත්තේ කොළඹ විශාකා විද්‍යාලයයි.

එම අවසන් තරගයේදී ඔවුන් හමුවේ කළුතර බාලිකා විද්‍යාලය ලකුණු 18 – 08 ක් ලෙස පරාජය වුණා.

මේ තරගාවලියේ බී කාණ්ඩයේ අවුරුදු 14 න් පහළ ශූරතාව සිරිමල්වත්ත මහා විද්‍යාලයත් අවුරුදු 16 න් පහළ ශූරතාව බණ්ඩාරපොළ මහා විද්‍යාලයත් හිමිකර ගත්තා.
බී කාණ්ඩයේ වයස අවුරුදු 18 න් පහළ ශූරතාව දිනා ගත්තේ මොනරාගල රංජන් විජේරත්න මහා විද්‍යාලයයි.

SHARE