බස්නාහිර පළාත් චෙස් ශූරතා හෝමාගමට සහ නුගේගොඩට

233
0

බස්නාහිර පළාත් අන්තර් පාසල් කේවල චෙස් තරගාවලිය දින 2 ක් පුරා පැවැත්වුණා මුල්ලේරියාව ජාතික ළමා අධ්‍යාපන පරිශ්‍රයේදී.

වයස් කාණ්ඩ 5 ක් යටතේ පැවැති මේ තරගාවලියේ සමස්ත බාලක ශූරතාව දිනා ගත්තේ හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයයි.

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව නුගේගොඩ ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලයට හිමි වුණා.

කිංග්ස් ස්ක්වෙයාර් චෙස් සමාජය සංවිධාන කළ මේ තරගාවලියට එක්ව සිටි ක්‍රිඩක ක්‍රීඩිකාවන් සංඛ්‍යාව 800 කට අධිකයි.

SHARE