ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය කොළඹට ගෙන ඒමේ සූදානමක්…

293
0

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මූලස්ථානය තවත් වසර 2 කින් කොළඹට ගෙන ඒමේ සූදානමක් පවතිනවා.

මේ වනවිට එහි මූලස්ථානය ස්ථාපිත කර තිබෙන්නේ ඩුබායි නගරයේයි. 2019 වසර වනවිට ඩුබායි නගරය තුළ විශේෂ බදු ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත නිසයි ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සිය මූලස්ථානය වෙනත් රටක් වෙත රැගෙන යෑමට තීරණය කර තිබෙන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉහළ නිලධාරීයෙකු පැවසුවේ ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සිල මූලස්ථානය කොළඹ නගරයට ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවයි. මේ වනවිට ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මූලස්ථානය ද ශ්‍රී ලංකාව වෙත රැගෙන විත් තිබෙනවා. මීට පෙර එහි මූලස්ථානය වුණේ මැලේසියාවයි.

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මීළඟ රැස්වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුළම ස්ථාපිත කර ඇති ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිල ගොඩනැගිල්ලේදී පැවැත්වෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසන්නේ.

SHARE