රියෝ ඔලිම්පික් පදක්කමේ කතාව

898
0

මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්ට පිරිනමන ඔලිම්පික් පදක්කම පිලිබදවයි මේ කතාව.

රියෝ ඔලිම්පික් උළෙල සදහා නිෂ්පාදනය කර ඇති මුළු පදක්කම් සංක්‍යාව 2488ක්.
ඊට රන් පදක්කම් 812ක් රිදී පදක්කම් 812ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 864ක් ඇතුලත්.
රන් පදක්කමකට රත්තරන් ග්රෑම් 500ක් අන්තර්ගතකර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ පළමුවරට පදක්කමේ අදාළ තරග ඉසව්ව කොටා තිබීමද විශේෂත්වයක්.

SHARE