ශ්‍රී ලංකාව අවසන් පූර්ව වටයට

261
0

ආසියානු දැල් පන්දු තරගාවලියේ අවසන් පුර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද සමත් වුනා. ඒ B කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානය දිනා ගනිමින්.

ඔවුන් අද එම කාණ්ඩයේ මුලික වටයේ අවසන් තරගයට සහභාගී වුනා. ඒ බෲනායි කණ්ඩායම සමගින් පැවති තරගය ලකුණු 55 ට 20ක් ලෙස ජය ගනිමින්.

තරගය ආරම්භයේ පටන්ම ශ්‍රී  ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්  පහසු තරග රටාවක නිරත වුනා. ඔවුන් පළමු කාර්තුව අවසන් කලේ ලකුණු 12 ට 05ක් ලෙස පෙරමුණ ගනිමින්. දෙවන කාර්තුවේදී තවත් ලකුණු 13ක් වාර්තා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් සමත්වුනා. එම කාර්තුවේදී බෲනායි ක්‍රීඩිකාවන් ලබාගත්තේ ලකුණු 04ක් පමණයි.

ඒ අනුව පළමු අර්ධය ලකුණු 25 ට 09ක් ලෙස තම ග්ර්හණයට නතුකරගන්නට ශ්‍රී  ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකි වුනා. ඔවුන් තෙවන කාර්තුවට පිවිසියේ තවදුරතටත් සිය අාක්‍රමණය දැඩි කරමින්. සිය උසේන් මැනවින් පල නෙලාගත් ශ්‍රී  ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් එම කාර්තුවේදී තවත් ලකුණු 16ක් රැස් කර ගත්තා. ඒ බෲනායි ක්‍රීඩිකාවන්ට ලකුණු 03 ක් පමණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදෙමින්. කෙසේ නමුත් බෲනායි ක්‍රීඩිකාවන් අවසන් කාර්තුවේදී ලකුණු 08ක් ලබා ගත්තා. ඒ මෙම කාර්තු හතරේදී ඔවුන් ලබා ගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්යාණව ලෙසින්.

සිව්වන කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් තවත් ලකුණු 14කින් සිය ලකුණු පැස තරකර ගත්තා. තරගයේ අවසන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 55 ට 20ක් ලෙස දැක්වුනා. B කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගත්තේ මැලේසියානු කණ්ඩායමයි.

ආසියානු දැල් පන්දු තරගාවලියේ අවසන් පුර්ව වටයේ තරග අනිද්දා ආරම්භ වනවා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රතිවාදීන්වන්නේ වත්මන් ආසියානු ශුරියන් වන සිංගප්පුරු කණ්ඩායමයි.

SHARE