කිමිකෝ සහ මැතිව් රියෝ ඔලිම්පික් ගම්මානයේදී

235
0

රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලට එක්වසිටින ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් ක්‍රීඩක මැතිව් අබේසිංහ සහ පිහිනුම් ක්‍රීඩිකා කිමිකෝ රහීම් ඔලිම්පික් අද සිය පුහුණුවීම් වල නිරත වුණා.

අනතුරුව ඔවුන් අප කැමරා නෙත ගැටුනේ මෙලෙසින්.

exclusive3

 

exclusive1

SHARE