ආචාර පෙලපාලියේ ගිය අපේ ක්‍රීඩකයෝ

230
0

රියෝ ඔලිම්පික් උලෙල ඊයේ බ්‍රසීලයේ මරකානා ක්‍රිඩාංගනයේ දී ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත් වුනා. සමාරම්භක උලෙළේ අචාර පෙලපාලියේ යන්න අපේ ක්‍රිඩකයින් පෙල ගැසුනු ආකාරයයි මේ.

2 3 4 5 6

SHARE