ඔලිම්පික් පිහිණුම් තටාකයෙන් ලෝක වාර්තා 03ක්

554
0

මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ පළමු ලෝක වාර්තාව අළුත් කළේ මහා බ්‍රිතාන්‍යය පිහිණුම් ක්‍රීඩක ඇඩම් පීටි.

පිරිමි මීටර් 100 ළය ආර ඉසව්වේ පළමු වටයේ තරගයක් ජය ගනිමින් ඔහු මේ ලෝක වාර්තාව පිහිටුවන්නට සමත් වුණා. තරගය අවසන් කරන්නට ඔහු ගත කළ කාලය තත්ත්පර 57.55 ක්.

හංගේරියාවේ කැටින්කා හොසු ද ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවන්නට සමත් වුණා.
ඒ කාන්තා මීටර් 400 මිශ්‍ර ආර ඉසව්වෙන්. ඇය එම ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනාගත්තේ මිනිත්තු 4 යි තත්ත්පර 26 යි දශම 36 ක කාලයක් වාර්තා කරමින්.

කාන්තා මීටර් 100 x 4 නිදහස් ආර සහය පිහිණුම් ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනාගත් ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමත් නව ලෝක වාර්තාවකට හිමිකම් කීවා. ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩිකාවන් තරගය අවසන් කරන්නට විනාඩි 3 යි තත්ත්පර 30.65 ක කාලයක් ගත කළා.

KATINKA HOSSZU AUSTRALIA TEAM ADAM PEATY

Rio de Janeiro : Hungary's gold medal winner Katinka Hosszu is flanked by United States' silver medal winner Maya DiRado, left, and Spain's bronze medal winner Mireia Belmonte Garcia after the women's 400-meter individual medley finalduring the swimming competitions at the 2016 Summer Olympics, Saturday, Aug. 6, 2016, in Rio de Janeiro, Brazil. AP/PTI(AP8_7_2016_000026A)
Rio de Janeiro : Hungary’s gold medal winner Katinka Hosszu is flanked by United States’ silver medal winner Maya DiRado, left, and Spain’s bronze medal winner Mireia Belmonte Garcia after the women’s 400-meter individual medley finalduring the swimming competitions at the 2016 Summer Olympics, Saturday, Aug. 6, 2016, in Rio de Janeiro, Brazil. AP/PTI(AP8_7_2016_000026A)
SHARE