රියෝ තරග බිමේ අනතුර

327
0

රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ පළමු දිනය තුළ සිදුවුණු ඉතා අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් මෙසේ කැමරා කාචයේ සටහන්ව තිබුණා.

මේ අවසනාවන්ත අනතුරට මුහුණදුන්නේ ප්‍රංශ ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩක සමීර් අයිට් සායිඩ්. සායිඩ් ජිම්නාස්ටික් ඉසව් 9 කදී ප්‍රංශය නියෝජනය කිරීමට නියමිතව සිටියා.

මෙම අනතුර හේතුවෙන් ඔහුගේ පාදයේ අස්ථියක් මැදින් දරුණු බිඳීමක් සිදුව තිබෙනවා.

https://youtu.be/MsdO2MmHam0

SHARE