ක්‍රිඩා ඇමති රියෝ ඔලිම්පික් ගම්මානයට පැමිණෙයි….

284
0

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා  බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජෙනයිරෝ නුවර පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් තරඟාවලිය වෙනුවෙන් සහභාගී  වන ශ්‍රී ලාංකීය  ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට සුභ පැතීමට සහ ඔවුන්ව දිරිගැන්වීමට ඊයේ රියෝ ඔලිම්පික් ගම්මානයට පැමිනියා.

ඡායාරුප අනුග්‍රහය ප්‍රසන්න අදිකාරී

1 4 5 6 7 3

SHARE