කිමිකෝ 28 වන තැනට

334
0

රියෝ ඔලිම්පික් තරගබිමේ පළමු ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය ඊයේ (07) රාත්‍රියේ සටහන් වුනා. ඒ කිමිකෝ රහීම් සහභාගී වූ කාන්තා මීටර් 100 පසුපස ආර මූලික වටයේ තරගයක්. කිමිකෝ මෙම තරගය අවසන් කලේ සිව් වන ස්ථානයටයි.

ඒ සඳහා කිමිකෝ ගත කළ කාලය මිනිත්තු 1යි. තත්පර 05.61ක්.

සමස්ත කාල ගණනයට අනුව ඇයට 28 වන ස්ථානය හිමිවුණ අතර ඒ අනුව අවසන් පූර්ව වටයට පිවිසීමේ අවස්තාව අහිමි වුනා.

https://youtu.be/moAVEI0Z7fI

SHARE