දින දෙකක් තුල දෙවරක් අලුත් වූ ලෝක වාර්තාව

802
0

පිරිමි මීටර් 100 ළය ආර ඉසව්වේ මුලික වටයේදී තමන් විසින්ම පිහිට වූ ලෝක වාර්තාව යළිත් වරක් අලුත් කරන්නට මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ඇඩම් පීටි සමත් වුණා.

ඒ, තත්ත්පර 57 යි දශම 13 කින් අවසන් වටය තරගය නිම කර එම ඉසව්වේ රන් පදක්කමට හිමිකම් කියමින්.

ඔහු මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ පළමු ලෝක වාර්තාව ලෙස පළමු දිනයේදී අදාල ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාව අළුත් කළේ පළමු වටයේ තරගයක් තත්ත්පර 57.55 කින් අවසන් කරමින්.

https://youtu.be/18AYhQ54-NM

SHARE