අවතැන් කණ්ඩායමටත් ජයග්‍රහණයක්

427
0

ඔලිම්පික් ධජය යටතේ තරග වදින අවතැන් වුවන්ගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකා යුස්රා මාදිනී කාන්තා මීටර් 100 සමනල ආර ඉසව්වේ මූලික වටයේ තරගයක් ජය ගන්නට සමත් වුනා.

සිරියානු යුද ගැටුම් හමුවේ අවතැන් වූ යුස්රා දිවි ගලවා ගැනීම සඳහා ජර්මනියට පැමිණ තිබෙනවා. එම ගමනේදී තුර්කියේ සිට ග්‍රීසිය දක්වා ඇයට පැමිණීමට සිදුව තිබෙන්නේ ඇතැම් අවස්තාවලදී මුහුදේ පිහිනාගෙනයි.

ඇය පිහිනීමට නොදත් ඇතැම් අවතැන් වුවන්ට නිදහස සොයා යාමට උපකාරී වූ බවත් වාර්තා වනවා.

කෙසේ වෙතත් සමස්ත කාල ගණනය අනුව යුස්රාට ඉදිරි වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නට හැකි වුනේ නැහැ.

https://youtu.be/lQ-xT4mIn2I

SHARE