රියෝ පැරාලිම්පික් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් හතක්….

324
0

ලබන සැප්තැම්බර් මස 07දා සිට 18දා දක්වා බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජැනැයිරෝ නගරයේ පැවැත්වෙන පැරාලිම්පික් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීම සඳහා 07 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් පැරා ජාතික සංගමය විසින් නම් කර තිබෙනවා.

මලල ක්‍රීඩකයන් 04 දෙනෙකු හා එක් මලල ක්‍රීඩිකාවක් ද රෝදපුටු ටෙනිස් හා දුනු විදීම සඳහා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු ද මෙවර කණ්ඩායමට තේරී ඇති අතර අතිරේක මලල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුද දැනට පැරාලිම්පික් ජාතික කණ්ඩායමට නම් කර ඇති බව පැරා ජාතික සංගමය පවසනවා.

Indu Karunathilaka

SHARE