රියෝ ඔලිම්පික් තරගබිමේ සමලිංගික හාදුව…..

578
0

ඔලිම්පික් උළෙලේ, කාන්තා සත්සාමාජික රග්බි අවසාන මහා තරඟයෙන් අනතුරුව, ක්‍රීඩාංගනයේ කලමනාකාරිණිය, Marjorie Enya පිටියට පැමිණ පැමිණ තම පෙම්වතිය වන බ්‍ර‍සීල කාන්තා රග්බි කණ්ඩායමේ Isadora Cerullo ට විවාහ යෝජනාවක් සිදු කළා.

Isadora Cerullo ද එම යෝජනාව පිළිගත් අතර දෙදෙනා ක්‍රිඩා පිටිය මැදදීම දිගු සිපගැනීමක් කළ අයුරුද ලොවපුරා මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍ර‍චාරය වුණා.

2003 වසරේ සිට බ්‍ර‍සීලයේ සමලිංගික විවාහ සඳහා නීත්‍යානුකල අවසරය හිමිව තිබෙනවා.

03-4 02-9 01-6

SHARE