බෝල්ට් දුවන්න පෙර නටන්න පුරුදුවෙයි….

359
0

ඊයේ රියෝ නුවර පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කිරීමට පෙර උසෙයින් බෝල්ට් සාම්ප්‍රදායික බ්‍රසීල සම්බා නර්තන ශිල්පිනියන් සමග රංගනයකට එක්වුණා.

තම නර්තන හැකියාවන් මාධ්‍ය වේදීන් හමුවේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව බෝල්ට් පැවසුවේ මෙවරත් පිරිමි මීටර් 100 සහ 200 රන් පදක්කම් දිනා ගැනීමට තමන් නිසි සූදානමකින් පසුවන බවයි.

SHARE