පැරදුනත් මැතිව්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්

357
0

රියෝ පිහිනුම් තටාකයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය සටහන් කරන මැතිව් අබේසිංහ ඊයේ තරග බිමට පිවිසුණා. ඒ, පිරිමි මීටර් 100 නිදහස් ආර ඉසව්ව නියෝජනය කරමින්.

ඔහු එහිදී තුන්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. තරගය අවසන් කරන්නට මැතිව් ගත කළ කාලය තත්ත්පර 50.96 ක්. එය නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ලෙසයි සටහන් වුනේ.

කෙසේ වෙතත්, සමස්ත කාල ගණනය අනුව ඉදිරි වටයට පිවිසීමේ අවස්ථාව ඔහුට හිමිවන්නේ නැහැ.

Comments

comments

SHARE