කොන්ඩම් බෙදීමෙන් රියෝ ඔලිම්පික් ඉතිහාස ගත වෙයි..

1577
0

බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජනැයිරෝ නුවර මෙවර පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ එදාමෙදා තුර බෙදාහරින ලද වැඩිම කොන්ඩම් ප්‍රමාණය බෙදාදී තිබෙනවා. මෙවර ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා රියෝ බලධාරීන් විසින් කොන්ඩම් 450,000 බෙදා දී ඇති අතර ඉන් කොන්ඩම් ලක්ෂයක් ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා වෙනකොට තිබීම විශේශත්වයක්.

ඔලිම්පික් සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයෙකුට හිමි කොන්ඩම් සංඛ්‍යාව 42ක්. ඒ ඔවුන් ක්‍රීඩා උළෙල අවසාන වනතෙක් රැඳී සිටියහොත් දිනකට දෙවරක් භාවිතා කිරීම පදනම යටතේයි.

ඔලිම්පික් ගම්මානයේ කොන්ඩම් නිකුත් කිරීමේ යන්ත්‍රයක් සවිකොට ඇති අතර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට එමගින් නොමිලේ හා පහසුවෙන් කොන්ඩම් ලබාගැනීමේ පහසුකම ලබාදී තිබෙනවා.

SHARE