රියෝ තරග බිමේ තවත් අනතුරක්

1077
0

දිනෙන් දින උණුසුම් වන ඔලිම්පික් තරග බිමේ තවත් ඛේධජනක පුවතක් වාර්තාවුනා.
ඒ බර ඉසිලීමේ තරග ඉසව්වකදී.

එහිදී ආර්මේනියාවේ අන්ද්‍රානික් කරපෙට්යාන් ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමයට කිලෝ ග්‍රෑම් 195ක බරක් එසවීමට යාමේදී ඔහුගේ දකුණු අත වැලමිට අසලින් කැඩී යනවා. ඒ සමබරතාව ගිලිහී යාම නිසයි.

20 හැවිරිදි අන්ද්‍රානික් කරපෙට්යාන් කිලෝ ග්‍රෑම් 77 බර පන්තියේ යුරෝපීය ශුරයාද වනවා.

01 02 04 07 09

https://youtu.be/d8D9Hy146G8

 

SHARE