කන්ගරුවන්ගේ අපුරු වැඩක්

799
0

මේ දවස් වල ශ්‍රී ලංකාවේ තරග සංචාරයකට එක් වෙලා ඉන්න ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයින් හරි අමුතු අමුතු වැඩ කරනවා.මේ අපි දැන් කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ වැඩක් ගැන කතාවක්.

මේ කතාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ මිචෙල් ස්ටාර්ක් , ජෝෂ් හෙසල්වුඩ් සහ මිචෙල් මාෂ්.
කතා නායකයා තමයි මිචෙල් මාෂ්. මිචෙල් ස්ටාර්ක් සහ ජෝෂ් හෙසල්වුඩ් අතර පිහිනුම් තරගයක් පවත් වනවා. මේ තරගයේ විස්තර විචාරක විදියට කටයුතු කරන්නේ මිචෙල් මාෂ්. හරියට ජාත්‍යන්තර තරගයක් වගේමයි. තරගයෙන් ජය ගත්තේ මිචෙල් ස්ටාර්ක්. හැබැයි තියුණු තරගයකින් පස්සේ.

මේ අපුරූ තරගෙන් පස්සේ මේ හැමදෙනාම ඔස්ට්‍රේලියාව නියෝජනය කරමින් මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් පිහිනුම් තරග වලට එක්වන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට සුබ පතන්නත් අමතක කලේ නැහැ.

SHARE