නිලූක තරගයක් නැතිව දිනයි

488
0

රියෝ ඔලිම්පික්  බැඩ්මින්ටන් කේවල ඉසව්වේ මූලික වටයේ සිය දෙවන තරගයට සහභාගී වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ නිලූක කරුණාරත්නට නිතරග ජයක් හිමිවුණා.

මෙම තරගය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් අද අලූයම 4.30ටයි.

එහෙත් ප්‍රතිවාදි ක්‍රීඩකයා ආබාධයකට ලක්ව සිටීම නිසා තරගය අවලංගු කෙරුණා. නිලූක කරුණාරත්නට නිතරග ජයග්‍රහණයක්හි මිවූයේ ඒ අනුවයි.

SHARE