පෙල්ප්ස්ගේ සමුගැනීමේ සාදය

605
0

තම ක්‍රීඩා දිවියේ අවසානය තවත් රන් පදක්කමකින් සරසන්නට ලොව සාර්ථකම ඔලිම්පික් ක්‍රීඩකයා සමත් වුනා.

තම අවසන් ඉසව්වට එක්වුණු මයිකල් පෙල්ප්ස් ඇතුළු ඇමරිකානු ක්‍රීඩකයන් මෙවර ඔලිම්පික් පිහිනුම් තටාකයේ අවසන් ඉසව්ව වූ පිරිමි මීටර් 100X4 මිශ්‍ර ආර ඉසව්ව ජය ගත්තේ නව ඔලිම්පික් වාර්තාවක්ද සමගින්. ඔවුන් ඉසව්ව අවසන් කරන්නට මිනිත්තු 3යි තත්ත්පර 27.95 කාලයක් ගත කළා.

මේ අනුව මයිකල් පෙල්ප්ස්ගේ සමස්ත ඔලිම්පික් පදක්කම් එකතුව 27ක් දක්වා ඉහල ගිය අතර ඉන් 23ක් ම රන් පදක්කම් වීම විශේෂත්වයක්.

ලොව වෙනත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් හෝ ක්‍රීඩිකාවක් තනිව රන් පදක්කම් 9කට වඩා ජයගෙන නොමැති අතර මුළු ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේම පදක්කම් එකතුවට අනුව බැලුවත් පෙල්ප්ස්ට වඩා රන් පදක්කම් දිනාගෙන ඇත්තේ රටවල් 37ක් පමණයි.01

 

https://youtu.be/cam5R5B6AjU

 

SHARE