රියෝ තරග බිමේ තවත් විවාහ යෝජනාවක්

639
0

චීන දිය පිනුම් ක්‍රීඩකයෙක් තමන්ගේම රටේ දිය පිනුම් ක්‍රීඩිකාවකට රියෝ පිහිනුම් තරග බිමේදී ඊයේ විවාහ යෝජනාවක් කළා.

මේ ක්‍රීඩකයා මෙවර මීටර් 3 ස්ප්‍රින් බෝඩ් යුගල තරග ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනාගත් අතර, ක්‍රීඩිකාව මිටර් 3 ස්ප්‍රින් බෝඩ් කේවල ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දිනා ගත්තා.

ක්‍රීඩිකාවගේ පදක්කම ප්‍රදානෝත්සවයෙන් අනතුරුවයි මොහු සිය විවාහ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.

එය චීන ක්‍රීඩිකාව විසින් පිළිගෙන තිබෙනවා.

01 02 03 04 05 06 08 09

SHARE