කැමරාවක් කඩා වැටී දෙදෙනෙකුට තුවාල

605
0

රියෝ ඔලිම්පික් පාක් ක්‍රීඩාංගනයේ සවි කර තිබු කැමරාවක් කඩා වැටී කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට තුවාල සිදුවුනා.

මෙලෙස කඩා වැටී ඇත්තේ පැසිපන්දු ක්‍රීඩාංගනය ඉදිරිපිට ප්‍රදේශයේ සවි කර තිබූ කැමරාවක්.

තුවාල ලැබූ කාන්තාවන් දෙදෙනාගේ තත්ත්වය එතරම් බරපතල නොවන බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

SHARE