සත්කාරකයන්ට මලල ක්‍රීඩා රන් පදක්කමක්…

623
0

පිරිමි රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙන් නව ඔලිම්පික් වාර්තාවක්ද පිහිටුවමින් රන් පදක්කම දිනා ගන්නට බ්‍රසීලයේ තියාගෝ ද සිල්වා සමත් වුණා. ඒ අදාල ඉසව්වේ ලෝක ශූරයාව සහ 2012 ඔලිම්පික් ශූරයාවද අභිබවා යමින්.

පිරිමි රිටි පැනීමේ ඉසව්වේ ලෝක ශූරයා වන කැනඩාවේ ෂෝන්සි බාබර් තරණය කළේ මීටර් 5.50 ක උසක් පමණයි.

තියාගෝ ද සිල්වා රන් පදක්කම දිනාගත්තේ මීටර් 6.03ක දස්කමක් සමගින්. එය නව ඔලිම්පික් වාර්තාවක් ද වනවා.

2012 ඔලිම්පික් පිරිමි රිටි පැනීමේ ශූරයා වන ප්‍රංශයේ රෙනෝඩ් ලැවිලිනී මීටර් 5.98ක උසක් වාර්තා කළ අතර ඔහුට රිදී පදක්කමින් සෑහීමකට පත් වන්නට සිදුවිය.

https://www.youtube.com/watch?v=qN3MHAhwEXk

SHARE