සුමේධගේ බලාපොරොත්තුවත් සුන් වෙයි

536
0

හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවට හිමිකම් කියන සුමේධ රණසිංහ අද රියෝ තරග බිමට පිවිසියා.

ඒ මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියේ පිරිමි හෙල්ල විසිකිරීමේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග වටය සදහා. සුමේධට එම තරග වටයේදී හිමිවුණේ අවසන් ස්ථානයයි.

ඔහු එහිදී දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර් 71.93ක්.

කෙසේ නමුත් සුමේධ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ මීටර් 83.04ක දක්ෂතාවක් සනිටුවන් කරමින්.

SHARE