මෙහෙමත් වැටිල්ලක්

5213
0

මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ සිදුවුණු රසබර පුවතක් මේ. මේ සිද්ධිය වුනේ පිරිමි රිටිපැනීමේ ඉසව්වේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග වටයේදී.

මේ අනපේක්ෂිත සිදුවීමට මුහුණ දුන්නේ ජපාන ක්‍රීඩකයෙක්.

සිද්ධිය මේකයි.

ජපාන ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ පිම්ම පනිද්දී ඔහුගේ පාදය හරස් දණ්ඩ ස්පර්ශ වෙනවා. එත් හරස් දණ්ඩ වැටෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ තමයි හිනා යන වැඩේ වෙන්නේ.

එත් එක්කම වගේ ජපාන ක්‍රීඩකයාගේ රහස් ප්‍රදේශය හරස් දණ්ඩේ වදිනවා. එත් එක්කම හරස් දණ්ඩ බිමට වැටෙනවා.

මේ සිදුවීම දැන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයේ රසබර පුවතක් වෙලා.

 

SHARE