ශ්‍රී ලංකා යෞවනයින්ට ඉහල පිළිගැනීමක්

456
0

එංගලන්ත තරග සංචාරය නිමවා මෙරටට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අද උණුසුම් පිළිගැනීමක් හිමිවුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේදී.

ශ්‍රී ලංකා යෞවනයින් එංගලන්තයේදී සිව්දින තරගාවලිය තරග 1 – 0ක් ලෙස ජයගත් අතර එක්දින තරගාවලිය තරග 3 – 0ක් ලෙස ජය ගත්තා.

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් එංගලන්ත තරග සංචාරයකදී දක්වන ලද ඉහලම දක්ෂතාව මෙයයි.

SHARE