ෆේස්බුක් නැති එක හොඳයි!

695
0

එංගලන්ත තරග සංචාරයේදී ෆේස් බුක් භාවිතා නොකිරීම ගැන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා ශ්‍රී ලංකා යෞවනයින්ට ස්තුතිය පල කරයි.

SHARE