මෙන්න උසෙයින් බෝල්ට් ගේ පෙම්වතිය

895
0

මේ දවස් වල වැඩිපුරම කතා කරන්නේ ජැමෙයිකාවේ උසෙයින් බෝල්ට් ගැන.

ඒ ඔහු ඔලිම්පික් තරග ඉතිහාසයේ නොමැකෙන සටහනක් තැබූ නිසා.

උසෙයින් බෝල්ට් ගැන මේ දිනවල ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයයේ වැඩි අවදානයක් තියෙන නිසා ඔවුන් උසෙයින් බෝල්ට්ගේ පෞද්ගලික විස්තර පවා වෙනදට වඩා හොයනවා.

එකේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස තමයි මෙච්චර කාලයක් බෝල්ට් රහසක් විදියට තියාගෙන හිටපු සිය පෙම්වතිය ගැන තොරතුරු මාධ්‍ය විසින් සොයා ගැනීම.

උසෙයින් බෝල්ට්ගේ පෙම්වති තමයි කාසි බෙනර්ට්.

ඇය 26හැවිරිදි ජැමෙයිකානු ජාතික තරුණියක්.

කාසි බෙනර්ට් වෘර්තියෙන් ජැමෙයිකානු සම්බා නර්තන ශිල්පිනියක්.

බෝල්ට්ගෙයි කාසිගෙයි මේ සම්බන්දෙට දැන් වසර දෙකක් විතර වෙනවලු.

14 13 12 11 10 05 06 07 08 09 04 03 02

SHARE