උසෙයින් බෝල්ට් හෙල්ලට මාරුවෙයි

868
0

ජැමෙයිකානු කගවෙනා මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ  ඊයේ පැවති පිරිමි හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වට සහභාගී වුනා.

ඒ එම තරගය අවසන් වූ පසුවයි.

මෙතෙක් දිනක් තම දෙපා වල ශක්තිය උරගා බැලු බෝල්ට් සිය බාහු වල ශක්තිය උරගා බැලුවේ මෙලෙසින්.

කොහොම නමුත් මීටර් 56 සීමාවට හෙල්ල විසිකරන්නට බෝල්ට්ට හැකි වුනා.

 

SHARE