මැරතන් 34වන ස්ථානය අනුරාධ ඉන්ද්‍රජිත් කුරේට

617
0

මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියේ මලල ක්‍රීඩා අවසන් තරග ඉසව්ව අද පැවත්වුන්නා.

ඒ පිරිමි මැරතන් තරග ඉසව්වයි.

එම තරගය සදහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් අනුරාධ ඉන්ද්‍රජිත් කුරේ සහභාගී වුනා.

මෙම තරගය සදහා එක්වසිටි තරග කරුවන් සංඛ්‍යාව 155ක්

ඉන් තරගය අවසන් කලේ තරගකරුවන් 141ක් දෙනෙක් පමණයි.

ඒ අතුරින් 34වන ස්ථානය දිනා ගන්නට අනුරාධ ඉන්ද්‍රජිත් කුරේ සමත්වුනා.

ඔහු තරගය අවසන් කලේ පැය 2යි විනාඩි 17යි තත්පර 06ක කාලයක් ගත කරමින්.

පිරිමි මැරතන් තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම කෙන්යාවේ එලියුඩ් කිප්චෝගේ සමත්වුනා.

SHARE