ආසියානු ක්‍රිකට් ලොක්කන්ට අගමැතිගෙන් ඉහල පිලගැනීමක්

270
0

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ මූලස්ථානය පසුගියදා කොළඹදී පිහිටුවන ලදි. එම අවස්ථාවට එක්වූ ආසියානු කවුන්සලයේ නියෝජිති පිරිස වෙනුවෙන් පිළිගැනීමේ උත්සවයක් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය නිවසේදී සංවිධාන කර තිබුණා.

එහිදී ආසියාවේ ක්‍රිකට් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සලය ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට සහාය පළකර සිටි අගමැතිවරයා ආසියානු කලාපයේ ක්‍රිකට් තරග සඳහා මධ්‍යස්ථ ඉසව්වක් ලෙසින් ශ්‍රී ලංකාව යොදා ගැනීම හා කලාපයේ ජාතික මෙන්ම පාසල් මට්ටමෙන්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නගා සිටුවීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳවද සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.

ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ මූලස්ථානය කොළඹ පිහිටුවීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී එම කවුන්සලයේ සාමාජිකයන් ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ සභාපති හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා වෙත ඔවුන්ගේ ප්‍රශංසාව පුදකර සිටි අතර කවුන්සලයේ ඉලක්ක ජය ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ සහයෝගය දිගටම ලබා දෙන බවට අගමැතිවරයා මෙහිදී සහතික වී තිබෙනවා.
TSM_4412

SHARE