ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කෝටි 6ක ගැහිල්ලක්

439
0

 

බර එසවීමේ  ක්‍රීඩාව සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ අයිතම 17 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා පසුගියදා ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් සිදුකර තිබුණා.

ඒ සඳහා ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබු සමාගම් සංඛ්‍යාව 5 ක්.

එහිදී අයිතම 17 න් 14 ක් මිලදී ගැනීමට ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු අනුමැතිය හිමිවී ඇත්තේ Eleiko නම් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබාදීම සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ බණ්ඩාර සහ පුත්‍රයෝ සමාගමටයි.

කෙසේ වෙතත් අදාළ සමාගම මෙම ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සදහා වැඩිම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සමාගමයි.

Competition Platform දෙකක් මිලදී ගැනීම සඳහා තෝරා ගැණුනු බණ්ඩාර සහ පුත්‍රයෝ සමාගම ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 93 බැගින් මිල ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඒ හා සමානම ඇමරිකානු Uesaka ක්‍රීඩා භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ගෙන්වන තවත් සමාගමක් වන Throne International සමාගම එක් තරග වේදිකාවක් සඳහා මිල නියම කර ඇත්තේ රුපියල් 1,980,000 පමණයි.

මේ අනුව අවම මිල නියම කර තිබෙන Throne International සමාගම නොසලකා හැරීමෙන් රුපියල් කෝටි එක හමාරක පමණ (රු 14,600,000) පාඩුවක් සිදුව තිබෙනවා.

බර එසවීමේ ඉලෙක්ට්‍රොනික විනිශ්චය පද්ධති මිලදී ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව අනුමැතිය ලබාදී ඇත්තේ රුපියල් එක්කෝටි විසිනව ලක්ෂ අනූපන්දහසක (12,995,000)  ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කළ බණ්ඩාර සහ පුත්‍රයෝ සමාගමටයි.

නමුත්, ඒ හා සමානම වෙළෙඳ සන්නාමයක් යටතේ අවම මිල ගණන් (රු. 1,750,000)ඉදිරිපත් කළ සමාගමට එම ටෙන්ඩරය ලබා දුන්නේ නම් විනිශ්චය පද්ධති දෙක මිලදී ගැනීමෙන් ඉතිරිකර ගැනීමට තිබූ මුදල රුපියල් දෙකෝටි විසිපන් ලක්ෂයකට ආසන්නයි.(රු. 22,490,000).

මෙම අයිතම දෙකෙන් පමණක් මෙරට ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් වෙන්කළ මුදලින් රුපියල් කෝටි තුන හමාරකට අධික මුදලක් අපතේ ගොස් ඇති අතර සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව අධ්‍යයනය කිරීමේදී පෙනී යන්නේ මෙම ගනුදෙනුවෙන් සිදු වූ සමස්ත පාඩුව රුපියල් කෝටි 6 ක් පමණවන බවයි.

spo

SHARE