මාලගමුව සුපර් ට්‍රෝෆියෝ ආසියානු තරගාවලියේ පෙරමුණට

371
0

ලැම්බෝගිනි සුපර් ට්‍රෝෆියෝ ආසියානු තරගාවලියේ සිව්වන අදියර මැලේසියාවේදී පැවැත්වුණා.

සෙපෑන්ග් ධාවන පථයේ පැවැති මෙම අදියරේ පළමු තරගයේදී දෙවන ස්ථානය දිනාගත්තේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ඩිලන්ත මාලගමුවගේ කණ්ඩායමයි.

දෙවන තරගයේදි ඔවුන්ට හිමිවුණේ තුන්වන ස්ථානයයි.

ලැම්බෝගිනි සුපර් ට්‍රෝෆියෝ ආසියානු තරගාවලියේ අදියර 4 ක් අවසන් වනවිට ඩිලන්ත මාලගමුවගේ ඩිලන්ගෝ රේසිං කණ්ඩායම ඔවුන් නියෝජනය කරන කාණ්ඩයේ පෙරමුණේ පසුවනවා.

SHARE