දැල් පන්දු අනුශූරියෝ ක්‍රීඩා ඇමති හමුවෙයි

388
0

10 වන ආසියානු දැල් පන්දු අනු ශූරතාව දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා දැල් පන්දු කණ්ඩායම  ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා හමුවුනා.

කණ්ඩායමට සුභපතමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඉදිරියට තව තවත් දකෂතා පෙන්නුම් කරමින් ජයග්‍රහණ ලබාගැනීමට තමන් හැකි සෑම අයුරකින්ම සහයෝගය දෙන බවයි.

එමෙන්ම ක්‍රීඩා පුහුණු කරුවන්ට සහ ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍ය සියළුම පහසුකම් ලබදෙනබවත් අවශ්‍ය වරප්‍රසාද ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

DSC_0044 DSC_0057 DSC_0060 DSC_0066 DSC_0074

SHARE