අගමැති පාසල් ක්‍රිකට් අතට ගනී

318
0

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් නැංවීමේ කටයුතු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ අධීක්ෂණය යටත් කිරීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැංවීම සඳහා අගමැතිවරයකුගේ ඝෘජු මැදිහත් වීම යටතේ ජාතික මට්ටමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි..

කොළඹින් පිට ප්‍රදේශවල පාසල්වලින් පවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සහ ‘ඒ’ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් කර ගැනිම අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අදහස වී තිබෙනවා.

පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැංවීම සඳහා අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා ගත් පළමු පියවර යටතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තිබෙන ගම්බද පාසල්වලට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ලබා දිමටත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අලුතින් ආරම්භ කිරිමට හැකි සෑම පාසලකටම මාස හයක් ඇතුළත ක්‍රිඩාව ඇරඹීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමටත් කටයුතු සකස් කර ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසන්නේ.

කොළඹින් පිට පළාත්වල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැංවීමට ගත යුතු පියවර සහ ව්‍යාපෘති දින වකවානු නියම කිරිම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සියලුම නිලධාරීන් ඉදිරි දින 10 ඇතුළතදී අරලිය ගහ මන්දිරයට කැඳවීමට නියමිතයි.

SHARE