ජාතික මහා ක්‍රීඩා උලෙලේ කබඩි තරග හෙට සිට

1600
0

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය එක්ව සංවිධානය කරන 42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ කබඩි තරග සැප්තැම්බර් 01 වනදා සිට සැප්තැම්බර් 04 වනදා දක්වා අනුරාධපුර මහජන ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වෙනවා.

මෙම තරගාවලියට දිස්ත්‍රික් 9 නියෝජනය කරමින් පිරිමි සහ කාන්තා වශයෙන් කණ්ඩායම් 18ක් සහභාගී වීමට නියමිතයි.

මෙහිදී පිරිමි තරග සැප්තැම්බර් 01 සහ 02 යන දිනයන්හි පවත්වනු ලබන අතර කාන්තා තරග සැප්තැම්බර් 03 සහ 04 යන දිනයන්හි පැවැත්වීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

උතුරු මැද පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය එස්.එම් රංජිත්, පළාත් අමාත්‍යංශ ලේකම් හා පළාත් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු ආරාධිතයන්ගේ  සහභාගිත්වෙයන්  පෙ.ව. 9.00 ට තරග ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි

SHARE