ජාතික ක්‍රීඩා එල්ලේ තරග හෙට සිට

260
0

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය එක්ව සංවිධානය කරන 42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ එල්ලේ තරග මේ මස 02, 03, 04 යන දිනයන්හිදී පැවැත් වේ.

මෙහි පිරිමි තරග රුහුණු විජයබා ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගනයේදී ද කාන්තා තරග බෙලිඅත්ත ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේදී ද පැවැත්විමට නියමිතයි.

තරග පෙ.ව. 9.00ට ආරම්භ කිරීමට  නියමිත අතර මෙම තරගාවලියට පළාත් 9 නියෝජනය කරමින් පිරිමි සහ කාන්තා වශයෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 360ක් ඉදිරිපත් වී සිටිනවා.

-ප්‍රසන්න අදිකාරී-

SHARE