ඉතාලි ෆෝමියුලා1 ජය රෝස්බර්ග්ට

318
0

ලෝක ශුරතා ෆෝමියුලා 01 තරගාවලියේ 14 වන තරගය ඊයේ ඉතාලියේදී පැවැත්වුනා.

එම තරගය ජය ගත්තේ ජර්මනියේ නිකෝ රෝස්බර්ග්.

වට 53කින් සමන්විත වූ තරගය අවසන් කරන්නට ඔහුට පැය 1යි විනාඩි 17යි තත්ත්පර 28යි දශම 089ක කාලයක් ගතවුනා.

දෙවන ස්ථානය දිනා ගත්තේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ලුවිස් හැමිල්ටන්.

ජර්මනියේ සෙබස්තියන් වෙට්ල් තුන්වැන්න ලෙස තරගය අවසන් කළා.

කෙසේ නමුත් ෆෝමියුලා 01ලෝක ශුරතා සටහනේ තව දුරටත් පෙරමුණේ පසුවනේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ලුවිස් හැමිල්ටන්.

ඔහුට හිමි ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 250ක්

ප්‍රසාද ලකුණු 248ක් සමගින් නිකෝ රෝස්බර්ග් ශුරතා ලකුණු සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ පසුවනවා.

07 06 05 04 02 01 09 10

 

SHARE