ජාතික ක්‍රීඩා බර ඉසිලීමේ තරග අනිද්දා සිට

176
0

ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය එක්ව සංවිධානය කරන 42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ බර ඉසිලිමේ තරග සැප්තැම්බර් මස 07, 08, 09 යන දිනයන්හිදී පැවැත් වේ.

මෙහි පිරිමි බර පන්ති 8ක් හා කාන්තා බර පන්ති 7ක් යටතේ තරග ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තු නේවාසිකාගාර නව ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේදී  පැවැත්විමට නියමිතය.

මෙම තරගාවලියට පළාත් 9 නියෝජනය කරමින් පිරිමි සහ කාන්තා වශයෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 300ක් ඉදිරිපත් වී සිටිති.

Comments

comments

SHARE