සමුගැනීමෙන් අනතුරුව ඩිල්ශාන් සිය බිරිඳට කරපු දේ

1304
0

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමු ගැනීමෙන් අනතුරුව ටී එම් ඩිල්ෂාන්ට උපහාර පුද කරන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගත්තා.

ඊට අදාළ සමරු පලකය ඩිල්ශාන් වෙත පිරිනැමුවේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා විසින්

එම අවස්ථාවට ඩිල්ෂාන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ද එක්ව සිටියා.

ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවයෙන් අනතුරුව ඩිල්ෂාන් කෙලින්ම පැමිණියේ සිය පවුලේ සාමාජිකයින් වෙතයි.

SHARE