ඇමෙරිකානු කාන්තා ටෙනිස් කිරුල ජර්මනියේ ඇන්ජලික්ට

292
0

ඇමෙරිකානු වීවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ කාන්තා කේවල අවසන් තරගය පැවැත්වුනේ ජර්මනියේ ඇන්ජලික් කර්බර් සහ චෙක් ජනරජයේ කැරොලිනා  ප්ලිස්කොවා අතර.

තරගයේ පළමු වටය ලකුණු 6-3ක් ලෙස ජයගන්නට කර්බර් සමත්වුනා.

දෙවන වටය ජයගත්තේ කැරොලිනා.

ඒ ලකුණු 6-4ක් ලෙසින්.

අවසන් වටය තියුණු මුහුණුවරක් ගත්තා.

එම තරග වටය ලකුණු 6-4ක් ලෙස ජයගත් ඇන්ජලික් කර්බර් ඇමෙරිකානු කාන්තා ටෙනිස් කිරුල තමන් සතු කර ගත්තා.

ඇය සිය තරග දිවියේ දිනා ගනු ලැබූ දෙවන ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෑම් ටෙනිස් ශුරතාවද මෙයයි.

09 08 07 06 02

SHARE