ඔස්ට්‍රේලියා පිතිකරුවන් හික්ට බාර දෙයි

747
0

ඔස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පිතිකරණ පුහුණු කරු ලෙස එංගලන්ත ජාතික ග්‍රැහැම් හික් පත්කර තිබෙනවා.

ඒ ඉදිරි වසරක කාලයක් සදහා.

ඒ අනුව හික්ගේ පළමු අභියෝගය වන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ඔස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරයයි.

SHARE