42 වන ජාතික ක්‍රීඩා උලෙල යාපනයේදී

372
0

සාමය  සහෝදරත්වය හා සංහිඳියාව ගොඩනඟන 42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල 2016 සැප්තැම්බර් 29,30 හා ඔක්තෝම්බර් 01, 02 යන දිනයන් හිදී යාපනය දොරේඅප්පා ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේතුව කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

මෙම 42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා, ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හාරිස් මැතිතුමා ඇතුලු මැති ඇමතිවරු රාශියක් සහභාගී වීමට නියමිතය.

-ප්‍රසන්න අදිකාරී-

Comments

comments

SHARE