ජාතික ඔරු පැදීමේ ශූරතාව යුද හමුදාවට

266
0

ජාතික ඔරු පැදීමේ ශූරතාවලියේ සමස්ත ශූරතාව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව දිනා ගත්තේය. දියවන්නා ඔයේ 31වැනි වරටත් පැවැති ජාතික ඔරුපැදීමේ ශූරතාවලියේදී පිරිමි හා කාන්තා අංශ දෙකෙන්ම පදක්කම් 19ක් දිනා ගැනීමට යුද හමුදාව සමත් විය. පාසල් අංශයේ පිරිමි ශූරතාව කොළඹ රාජකීය විදුහල දිනාගත් අතර කාන්තා ශූරතාව කොළඹ කාන්තා විදුහලට හිමි විය.

පිරිමි විවෘත අංශයෙන් යුද හමුදා ක්‍රිඩකයෝ රන් පදක්කම් 3ක් රිදී පදක්කම් 2ක් දිනාගත් අතර ගුවන් හමුදාව රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්මක් හා ලෝකඩ පදක්කමක්, නාවික හමුදාව ලෝකඩ පදක්කම් 2ක් හා කොළඹ ඔරු පැදීමේ සමාජය ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගත්තේය.

විවෘත කාන්තා අංශයෙන් රන් පදක්කම් 3ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 2ක් යුද හමුදා ක්‍රීඩිකාවෝ දිනා ගත්හ. කාන්තා විද්‍යාලය රන් පදක්කමක්, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව රිදී පදක්කම් 3ක් හා කොළඹ ඔරු පැදීමේ සමාජය හා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකඩ පදක්කම බැගින් හිමිකර ගත්හ.

මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමැති පාඨලී චමිපික රණවක මහතාගේ හා ඔරු පැදීමේ සංගමයේ සභාපති රොහාන් ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය පැවැත්වුණි.

වයස 18ට වැඩි පිරිමි අංශයෙන් යුද හමුදාවට රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්කමක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 4ක්ද, නාවික හමුදාව රන් හා රිදී පදක්කම් 2 බැගින් දිනාගත් අතර ගුවන් හමුදාව රන් හා රිදී පදක්කම බැගින් හිමිකර ගත්තේය.

18ට වැඩි කාන්තා අංශයෙන් රන්, රිදී හා ලෝකඩ පදක්කම බැගින් යුද හමුදාවට හිමි විය. නාවික හමුදාව රන් පදක්කමක් රිදී පදක්කම 2ක්, ලෝකඩ පදක්කමක්, ගුවන් හමුදාව රිදී පදක්කමක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 2ක්, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය රන් පදක්කමක් දිනා ගත් අතර මියුසියස් විද්‍යාලය රිදී පදක්කමක් දිනා ගත්තේය.

18න් පහළ පිරිමි අංශයෙන් වැඩි දස්කම් දැක්වීමට රාජකීය විදුහල සමත්වූ අතර රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්කම් 3ක් හා ලෝකඩ පදක්කමක් ඔවූහූ දිනා ගත්තේය. ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල රන් රිදී හා ලෝකඩ පදක්කම බැගින් දිනාගත් අතර ආනන්ද විදුහලට රන් පදක්කමක් හා ලෝකඩ පදක්කමක් හිමි විය. සාන්ත තෝමස් ක්‍රීඩකයෝ රන් හා ලෝකඩ පදක්කම බැගින් දිනා ගත්හ.

18න් පහළ කාන්තා අංශයෙන් කාන්තා විදුහල් ක්‍රීඩිකාවෝ රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්කම් 4ක් හා ලෝකඩ පදක්කමක්ද, මියුසියස් විදුහල රන් පදක්කම් 3ක් හා ලෝකඩ පදක්කමක්, කොළඹ ඔරු පැදීමේ සමාජය ලෝකඩ පදක්කම් 2ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. මෙරට ක්‍රීඩාවන් අතුරින් ඉතා ඉහළ වියදමක් සහිත ක්‍රීඩාවක් ලෙස ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩාව සැලකෙන අතර තරගයට භාවිතාවන යොදා ගන්නා එක් ඔරුවක් රුපියල් මිලියන 1.5ක් පමණ වේ.

එම තත්ත්වය මත ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීමට ඔරු පැදීමේ සංගමය ගන්නා පියවර පිළිබඳව බොහෝ දෙනාගේ පැසසුමට ලක් විය. ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සහයෝගයෙන් ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් විදෙස් පුහුණුකරුවකු මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමටද ඔරු පැදීමේ සංගමය කටයුතු යොදා තිබේ.

SHARE