ටී.එම්. ඩිල්ෂාන් බන්ධනාගාරයට

1057
0

පසුගියදා ජගත් ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගත් ටී. එම්. ඩිල්ෂාන් මේ දිනවල විවිධ උත්සව අවස්ථාවන්ට සහභාගී වෙනවා.

ඒ අනුව ඩිල්ෂාන් ළඟදී දවසක වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ගිහින් තියෙනවා.

ඒ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තිබ්බ වොලී බෝල් මැච් එකක් බලන්න.

ඉතින් ඩිලී ඒ ගැන සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ දාලා තිබුණේ “සිරකරුවොත් මනුෂ්‍යයෝය” කියා.

04 02

SHARE