42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව කාන්තා යගුලියෙන්

318
0

යාපනය දුරෙයිඅප්පා ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වෙන 42වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරඟ අද උදෑසන ආරම්භ වුනා.

අද පැවති කාන්තා යගුලිය දැමීමේ ඉසව්වෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් බිහි කරන්නට බස්නාහිර පළාතේ තාරිකා කුමුදුමාලී සමත්වුනා. ඇය එහිදී දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර් 15යි දශම 25ක්.

තාරිකා අතින් බිද වැටුනේ 2008 වසරේදී එම් ඩී මුතුනායක විසින් බිහිකර තිබු වාර්තාවයි.

කාන්තා යගුලිය ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දිනා ගත්තේ දකුණු පළාතේ ප්‍රියංගිකා කුමාරි.

බස්නාහිර පළාතේ ශාමිහා රිහාඩ් ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තා.

 

– චතුර මධුසංඛ, යාපනය දුරෙයිඅප්පා ක්‍රීඩාංගනයේ සිට –

SHARE